" " " "
top of page

Advocatenkantoor

Kampt uw grote bedrijf of kleine organisatie met contractuele of administratieve problemen? Heeft uw zelfstandige onderneming al te veel schuldenaars? In het kantoor van meester Nathalie Van Damme krijgt u de juiste oplossing. En dat tegen een correct en afgesproken tarief. Ondernemingen hebben bij ons trouwens recht op een abonnementstarief, als ze regelmatig een beroep doen op onze diensten (advies, vorderingen … ).

Huur- en contractenrecht

Ons kantoor is thuis in contractenrecht, kooprecht, huurrecht, pacht en erfpacht. Ook voor incasso kunt u op ons rekenen. We gaan hierbij heel voorzichtig te werk, om de relatie met uw leveranciers niet (verder) te schaden.

Valt uw probleem buiten een van onze vakdomeinen? Dan raden wij graag een van onze confraters aan.

Vastbijten in uw dossier

Uw advocaat bijt zich vast in uw dossier, en beheerst dit tot in de puntjes. Dit schept een vertrouwensband, die wij heel sterk koesteren. Bovendien maken wij er een erezaak van om de vaak complexe wetgeving en jurisprudentie om te zetten in heldere, begrijpelijke taal.
We lichten onze tarieven en de berekeningswijze toe bij de eerste consultatie. Zo zijn misverstanden en andere onaangename verrassingen uitgesloten. We berekenen het ereloon op basis van de aard, complexiteit, waarde en urgentie van de zaak.

bottom of page